Valencià

El Festival Internacional de Cine Pequeño d’Asp, amb l’objecte de promoure la creació de guions de curtmetratges espanyols organitza el concurs de guió amb les següents bases de participació:

1. Participants

Podrà participar en el concurs tota persona física, major de 18 anys i de nacionalitat espanyola.

2. Obres

El guió ha de ser original i inèdit i de temàtica lliure. En el moment de la inscripció no haurà d’haver-se convertit en obra audiovisual.

2.1 Obres per participant

Només s’hi admet un guió per participant.

2.2 Llengua

El guió ha d’estar escrit en castellà o valencià. Els textos escrits en altra llengua hauran d’estar acompanyats de la versió traduïda a una de les dues llengües mencionades adés.

2.3 Extensió

L’extensió màxima del guió literari s’estableix en quinze pàgines (sense comptar la portada), formatades segons l’estàndard professional. No s’accepten sinopsi, escaletes, tractaments, etc.

3. Enviament i termini d’inscripció

El termini d’inscripció s’obri el dia 1 de maig de 2023 i es tancarà el dia 31 de maig de 2023.

La inscripció es podrà realitzar a través de:

Formulari: https://forms.gle/xc7DbSPtsvvy6XUr6

Plataforma: www.filmfreeway.com

S’hi ha d’adjuntar la següent documentació en PDF:

  • El guió literari.
  • La sinopsi argumental amb una extensió màxima d’una pàgina.
  • Una breu biofilmografía de l’autor o autora.
  • Document acreditatiu sobre els drets d’autor (Registre de la Propietat Intel·lectual o Safe Creative), que també podrà indicar-se en la portada del guió.
  • Opcionalment es pot enviar qualsevol altra documentació de suport: dossier, intenció de la història, disseny de personatges, storyboard, càsting previst, pla de finançament i explotació, etc.

Es recomana adjuntar-hi tota la documentació en un sol PDF, per a això es poden utilitzar ferramentes com https://www.ilovepdf.com/es/unir_pdf .

4. Jurat

Un jurat designat per l’organització del Festival Internacional de Cine Pequeño s’encarregarà de llegir tots els guions presentats i d’entre tots ells, triar-ne el guanyador.

5. Premi

S’estableix el Premi al Millor Guió de Curtmetratge, dotat de 500,00€ i un trofeu. El veredicte es farà oficial durant la cerimònia de clausura del 10é Festival Internacional de Cine Pequeño, el dia 18 d’agost de 2023. Prèviament a aquesta data, l’organització del festival es posarà en contacte amb els i les guanyadores, a fi de facilitar la seua assistència per a la recollida del guardó. La no assistència a l’entrega de premis no implicarà la pèrdua dels drets de cobrament del premi.

5.1 Pagament

El pagament s’efectuarà a l’autor o autora de l’obra.

L’organització facilitarà als guanyadors documentació que haurà de ser retornada, una vegada emplenada, en el termini de 10 dies hàbils; aquesta documentació és imprescindible per a l’abonament del premi. En cas que aquesta documentació no es presente en termini, s’entendrà la renúncia pel guanyador a la dotació econòmica del premi.

6. Drets d’autor

  • Els guions enviats a concurs no seran publicats ni totalment ni parcialment per cap mitjà digital o imprés i els seus autors o autores mantenen tots els drets sobre la seua obra.
  • L’autor o autora del guió guanyador manté tots els drets sobre la seua obra. El festival no la cedirà a tercers, ni la publicarà totalment o parcialment per cap mitjà digital o imprés.
  • El remitent es responsabilitza que no existisquen drets de tercers sobre l’obra i serà responsable de qualsevol tipus d’infracció relativa als drets de propietat intel·lectual.

7. Realització del curtmetratge

En el cas que el guió premiat siga rodat, el curtmetratge passaria automàticament a estar seleccionat en la secció oficial de l’edició del festival corresponent a la data de producció de l’obra.

Al guió guanyador se li enviarà un arxiu amb el llorer de la distinció del premi i el podrà incloure a l’inici dels crèdits del curtmetratge.

8. Acceptació de les bases

La inscripció i enviament de l’obra suposa l’acceptació d’aquestes bases.

9. Contra aquestes bases, la seua convocatòria i quants actes administratius es deriven de la mateixa i de l’actuació del tribunal, podran els interessats impugnar-los en els casos i en la forma establits en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú.

Entitats organitzadores:

Excm. Ajuntament de la Vila d’Asp

Regidoria de Festes

Entitats col·laboradores:

Regidoria de Cultura

Amb l’ajuda de:

IVC (Institut Valencià de Cultura)

Produeix:

escuela_kinoki

Per a més informació:

festivaldecinepequeño.es

festivaldecine@aspe.es

I en les xarxes socials:

Twitter

Facebook

Instagram