Valencià

Les bases de participació en el 11é Festival Internacional de Cine Pequeño, que tindrà lloc a Asp (Alacant), del 12 al 16 d’agost de 2024 són les següents:

1. Pel·lícules

1.1 Duració i génere

S’admeten pel·lícules de curtmetratge amb una duració màxima de 30 minuts i els gèneres de ficció, documental i animació.

1.2 Data de producció

Les obres han d’haver-se produït després de l’1 de gener de 2022.

1.3 Nacionalitat i llengua

El festival té caràcter internacional, per la qual cosa s’accepten obres de qualsevol nacionalitat. Quan la llengua original del curtmetratge siga diferent del castellà o valencià, hi haurà d’incloure els subtítols en qualsevol d’aquestes dues llengües.

2. Inscripció

2.1 Plataformes d’inscripció

La inscripció de pel·lícules es realitzarà a través de Festhome. No s’accepten altres mitjans d’inscripció, excepte per a productores, distribuïdores, escoles de cinema i organismes públics que posseïsquen una cartera d’almenys cinc curtmetratges, amb la qual cosa podran enviar enllaços de visionat de screeners al correu electrònic festivaldecine@aspe.es .

2.2 Nombre d’obres per participant

Cada participant podrà inscriure-hi tantes obres com desitge.

2.3 Data d’inici i tancament d’inscripcions

El termini d’inscripció de curtmetratges s’obri el dia 1 de maig de 2023 i es tancarà el dia 31 de maig de 2023.

3. Selecció de pel·lícules

Un comité de selecció s’encarregarà de visionar les pel·lícules i de seleccionar les finalistes que s’incorporaran a la programació del festival. La resolució del comité es notificarà a tots i a totes les participants per mitjà de les plataformes d’inscripció, prèviament a la publicació de la llista de títols seleccionats. A les obres seleccionades se’ls requerirà una còpia de projecció en contenidor .mov o .mp4 que podran enviar utilitzant qualsevol mitjà digital d’enviament d’arxius.

3.1 Drets d’exhibició

Els curtmetratges seleccionats cediran els drets d’exhibició únicament dins de la programació del festival. En cap cas el Festival Internacional de Cine Pequeño cedirà l’obra a tercers, ni la difondrà íntegrament o parcialment a través d’Internet o altres mitjans digitals.

3.2 Responsabilitat sobre les obres

Els i les concursants es responsabilitzen que no existisquen drets de tercers sobre les obres presentades i serà la persona participant la que responga davant de possibles reclamacions.

4. Seccions

  • Secció Oficial de Curtmetratges: secció competitiva de curtmetratges internacionals. En aquesta secció es destinarà un percentatge de curtmetratges per a títols produïts o dirigits per dones i homes cineastes nascuts o empadronats a la Comunitat Valenciana.
  • Secció de Cine Local: secció competitiva per a curtmetratges dirigits o participats en el seu equip tècnic o artístic per persones nascudes o empadronades al municipi d’Asp.
  • Secció Curtmetratges per la Igualtat: secció competitiva de curtmetratges internacionals, la temàtica del qual siga la Igualtat de Gènere.

5. Premis

  • Premi del Jurat al Millor Curtmetratge de la Secció Oficial: 500€ + trofeu.
  • Premi del Públic al Millor Curtmetratge de la Secció Oficial: 500€ + trofeu.
  • Premi al Millor Curtmetratge de la Comunitat Valenciana: 500€ + trofeu.
  • Premi al Millor Curtmetratge de la Secció Curtmetratges per la Igualtat: 500€ + trofeu.
  • Premi al Millor Curtmetratge Local: un any de distribució en una plataforma d’inscripció en festivals + trofeu.

L’organització del Festival Internacional de Cine Pequeño es reserva el dret d’atorgar les mencions especials que considere oportunes.

5.1 Jurat de la Secció Oficial

Aquest jurat estarà compost com a mínim per tres membres relacionats amb la indústria del cinema, la crítica cinematogràfica i la cultura. De la seua deliberació resultarà la guanyadora o guanyador del Premi del Jurat al Millor Curtmetratge de la Secció Oficial, del Premi al Millor Curtmetratge de la Comunitat Valenciana i del Premi al Millor Curtmetratge Local.

5.2 Jurat de la Secció Curtmetratges per la Igualtat

Aquest jurat estarà compost per membres de col·lectius locals relacionats amb la Igualtat de Gènere, així com personal tècnic de la Regidoria d’Igualtat de l’Excm. Ajuntament d’Asp. De la seua deliberació resultarà la pel·lícula guanyadora del Premi al Millor Curtmetratge de la Secció Curtmetratges per la Igualtat.

5.3 Premis atorgats pel públic

Durant la celebració del festival, i al finalitzar cada projecció, el públic votarà al seu curtmetratge favorit. Utilitzant una fórmula aritmètica basada en el nombre d’espectadors i espectadores i el nombre de vots, resultarà el curtmetratge guanyador del Premi del Públic al Millor Curtmetratge de la Secció Oficial.

5.4 Veredicte i entrega de premis

La decisió dels distints premis es farà oficial durant la cerimònia de clausura, el dia 16 d’agost de 2024. Prèviament a aquesta data, l’organització del festival es posarà en contacte amb els i les guanyadores, a fi de facilitar la seua assistència per a la recollida del guardó. La no assistència a l’entrega de premis no implicarà la pèrdua dels drets de cobrament del premi.

6. Pagament del premi

La dotació econòmica de cadascun dels premis s’efectuarà exclusivament a les persones físiques o jurídiques que ostenten els drets d’explotació sobre la pel·lícula i hagen acreditat esta titularitat mitjançant una declaració responsable.

L’organització facilitarà als guanyadors documentació que haurà de ser retornada, una vegada emplenada, en el termini de 10 dies hàbils; aquesta documentació és imprescindible per a l’abonament del premi. En cas que aquesta documentació no es presente en termini, s’entendrà la renúncia pel guanyador a la dotació econòmica del premi.

7. Acceptació de les bases

La inscripció i enviament de l’obra suposa l’acceptació d’aquestes bases.

8. Contra aquestes bases, la seua convocatòria i quants actes administratius es deriven de la mateixa i de l’actuació del tribunal, podran els interessats impugnar-los en els casos i en la forma establits en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú.

Entitats organitzadores:

Excm. Ajuntament de la Vila d’Asp

Regidoria de Festes

Entitats col·laboradores:

Regidoria de Cultura

Regidoria d’Igualtat

Produeix:

escuela_kinoki

Per a més informació:

festivaldecinepequeño.es / festivaldecine@aspe.es

I en les xarxes socials:

Twitter / Facebook / Instagram / WhatsApp